גאגא

people.dancers.

המקום שלפני המילים

המקום שלפני המילים, פורסם ב-02.09.03

.