גאגא

people.dancers.

עדכונים מיוחדים

אוקטובר 2018 סוזן דלל- *שיעורי שישי בוקר בהרשמה מראש: 5/10, 12/10, 26/10. להרשמה:[email protected]

* שיעורים שלא יתקיימו עקב חגים- 30/9, יתקיים שיעור הבוקר בלבד ולא יתקיימו שיעורי הערב. 1/10, לא יתקיימו שיעורים.

למידע בנוגע לתכנית להכשרת מורים לגאגא : [email protected]

התכנית מיועדת לרקדנים מקצועיים בלבד.

גאגא, מחקר תנועתי של אוהד נהרין

גאגא מציעה דרך לחזק את הגוף, לשכלל את הגמישות, הזריזות, היעילות ולהעיר את החושים והדמיון. גאגא מפתחת מודעות לחולשות גופניות, מעירה מקומות מנוונים, חושפת את הקיבועים הפיזיים ומציעה דרכים לביטולם. העבודה משכללת את התנועה האינסטינקטיבית ומחברת את החלטות התנועה המודעת. גאגא מאפשרת חוויה של חופש ותענוג בדרך פשוטה, במרחב נעים, בבגדים נוחים ובליווי מוסיקה, כל אחד לעצמו ועם אחרים.

"אנו חוקרים תנועה רב ממדית, אנו נהנים מתחושת הבעירה בשרירים, אנו זמינים לפעולה. אנו מודעים לחומרים שמהם אנו עשויים, אנו מודעים לכוח המתפרץ שבנו, ולעתים אנו עושים בו שימוש. אנו יכולים לשנות את הרגלי התנועה שלנו. אנו יכולים להיות רגועים ודרוכים בו-בזמן. אנחנו זמינים…" אוהד נהרין

צילום: גדי דגון

.