גאגא

people.dancers.

גאגא/אנשים ברמת השרון

גאגאמועד: יום שני – 13/12  21:00.

מיקום: ריינס 17

מורה: אדם

.