גאגא

people.dancers.

גאגא/אנשים בניר אליהו

עדן על המיםמועד: יום חמישי – 23/12  9:00.

מיקום: עדן על המים, ניר אליהו.

מורה: אדם

.