גאגא

people.dancers.

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

שיעורי גאגא מתקיימים במגמת המחול בביה"ס התיכון שליד האקדמיה החל משנת 2006 ומאותה שנה לומדים גאגא גם באקדמיה הגבוהה למוסיקה ולמחול.

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

חזרה לאיפה ומתי
.