גאגא

people.dancers.

גאגא/רקדנים

שיעורי גאגא/רקדנים פתוחים לרקדנים מקצועיים או לסטודנטים מתקדמים למחול בגילאים 16 ומעלה.

שיעורים אלה נמשכים שעה ורבע, ומועברים על-ידי רקדנים שעבדו בצמידות לאוהד נהרין.

שיעורי גאגא/רקדנים בנויים על עקרונות זהים לאלו של שיעורי גאגא/אנשים, אך בנוסף להם, נעשה בהם גם שימוש באוצר המילים והמיומנויות הספציפיות שמהוות חלק בלתי נפרד מעולם המושגים של הרקדן. שילובן של תנועות מוכרות עם מטלות גאגא, מציבה בפני הרקדנים אתגרים חדשים, ובמהלך השיעור מעודדים המורים את הרקדנים לבקר בכמה שיותר מחוזות בלתי מוכרים, כמו גם להתנסות בצורות תנועה חדשות.

גאגא/רקדנים מעמיק את מודעות הרקדנים לתחושות פיסיות, מרחיב את מגוון התנועות העומד לרשותם, מגביר את יכולתם לווסת את האנרגיה שלהם ולעשות שימוש בכוחם המתפרץ, ומעשיר את איכות התנועה שלהם במגוון רחב של טקסטורות.

.